دریاچه بیرا :

معرفی:

دریاچه بیرا با ۶۵ هکتار مساحت، در قلب شهر کلمبو قرار دارد و پیرامون آن را ساختمان‌های تجاری متعددی دربرگرفته‌اند. در دوره‌های استعمار پرتغال، انگلیس و هلند، این دریاچه با اهداف متعددی مورد استفاده قرار گرفت و همچنان با نام پرتغالی خود شناخته می‌شود. این دریاچه زیستگاه لک‌لک‌ها، پلیکان‌ها و گونه‌های متنوعی از ماهی‌ها است.