هرمس

مجوز ها

مطالب مربوط به موضوع: مجوز ها
انتخاب دسته بندی موضوعات
  • همه
  • آشنایی با انواع ویزا
  • اخبار
  • اخبار کرونا
  • تورهای مجازی
  • دسته بندی نشده
  • راهنمای سفر
  • سفرنامه
  • گردشگری
  • مجوز ها
هرمس الهه باستان

آژانس هرمس

آژانس هرمس : بخوانیم و ببینیم نام هرمس برای آژانس هرمس از کجا آمده است : معنی هرمس : هِرمِس در اساطیر یونانی، خدای سرعت و پیام‌رسان المپ نشینان، پسرِ پادشاه ایزدان زئوس و همسرش مایا است. هرمس در ابتدا ایزد موسیقی و خالق ساز چنگ بود. او همچنین ایزد چوپان‌ها، بازرگانی، اندازه و وزن، سخنرانی، ادبیات و ورزشکاری به‌شمار می‌رفت. از صفات و نمادهای…

مجوز شرکت خدمات مسافرتی و‌ گردشگری رز طلایی هرمس
در تاریخ

شرکت خدمات مسافرتی و‌ گردشگری هرمس

شرکت خدمات مسافرتی و‌ گردشگری هرمس : مجوز بند (ب) شرکت خدمات مسافرتی و‌ گردشگری هرمس رز : شرکت خدمات مسافرتی و‌ گردشگری هرمس شعبه تهران :   مجوز بند ب : این مجوز توسط وزارت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی برای شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری صادر میگردد. و به آن شرکت اجازه…